Voorwaarden

1. Definities

 1. "Gebruiksvoorwaarden": onderhavige gebruiksvoorwaarden met betrekking tot Exact Finance.
 2. "Financiële Partij(en)": financiële instellingen zoals, maar niet beperkt tot banken, alternatieve financiers, crowd funders, kredietverstrekkers.
 3. "Exact Finance": de functionaliteit die het mogelijk maakt om op basis van uw Financiële Gegevens een Kredietscore te berekenen. Daarnaast is het mogelijk om een financieringsaanvraag in te dienen bij een Financiële Partij via Exact Finance.
 4. "Financiële Gegevens": alle gegevens en data (inclusief persoonsgegevens) van U opgenomen in de Web Applicatie Exact Online.
 5. "Kredietscore": de score, die gegenereerd wordt op basis van de Financiële Gegevens, tussen 0-10 voor drie onderdelen, namelijk vermogensratio, terugbetaling en liquiditeit.
 6. "U": Afnemer, Medewerker van Afnemer of Accountant die gebruik maakt van Exact Finance.

Alle overige begrippen met een hoofdletter geschreven in deze Gebruiksvoorwaarden en niet nadere beschreven in artikel 1 Definities, hebben dezelfde betekenis als beschreven in de Exact Online Voorwaarden.

2. Diensten

 1. Het gebruik van Exact Finance geschiedt geheel op Uw eigen initiatief. Aan het gebruik van Exact Finance zijn geen kosten verbonden.
 2. Het is Uw eigen keus om de Kredietscore te delen met een Financiële Partij alsmede om een financieringsaanvraag in te dienen via Exact Finance naar de Financiële Partij.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de juistheid van de gegevens die U plaatst in de financieringsaanvraag. U zal geen illegale gegevens plaatsen of frauduleuze handelingen verrichten of laten verrichten via Exact Finance.
 4. U geeft Exact expliciete toestemming om de Financiële Gegevens te verwerken en te gebruiken voor het berekenen van een Kredietscore alsmede om de Financiële Gegevens en nadere gegevens van de financieringsaanvraag na Uw akkoord te zenden via Exact Finance naar de Financiële Partij(en) (de "Diensten"). De verwerking van de Financiële Gegevens en nadere gegevens door Exact is noodzakelijk voor de uitvoering van de Diensten.
 5. Exact neemt geen besluiten op basis van de tot stand gekomen Kredietscore.

3. Aansprakelijkheid

 1. Exact doet geen uitspraken over en geeft geen enkel advies bij het beschikbaar stellen van de Kredietscore en is op geen enkele wijze aansprakelijk met betrekking tot enig gebruik door U van de Kredietscore.
 2. Exact is nimmer verantwoordelijk noch aansprakelijk voor Uw gebruik van Exact Finance en het verzenden van een financieringsaanvraag via Exact Finance.
 3. Exact verstrekt geen enkele garantie dat Financiële Partijen de financieringsaanvraag daadwerkelijk in behandeling zullen nemen en/of zullen goedkeuren.

4. Overige voorwaarden

 1. Exact is gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Exact zal in dat geval via de Exact Online Web Applicatie, de Website of op een andere wijze aangeven dat de Gebruiksvoorwaarden zijn gewijzigd.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden vernietigbaar of nietig zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
 3. Naast deze Gebruiksvoorwaarden zijn de Exact Online Overeenkomst en de Exact Online Voorwaarden op Exact Finance van toepassing. In het geval van een tegenstrijdigheid tussen de Exact Online Overeenkomst en/of de Exact Online Voorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden, zullen deze Gebruiksvoorwaarden prevaleren, uitsluitend met betrekking tot de specifieke tegenstrijdigheid.